Löpande HR-Stöd

Saknar ni en HR personal som ett stöd i personalfrågor/ rehabfrågor och arbetsmiljöfrågor? Behöver din medarbetare och du komma vidare i en rehabprocess eller en annan fråga?

Större företag har oftast en  eller flera HR personal som ska stötta deras cheferna när de fastnat i svåra frågor om personal eller arbetsmiljö.  Oftast sitter mindre företag med frågorna och svåra dilemman själva och har inte möjlighet att anställa en HR- funktion.

Jag är en erfaren HR specialist som hjälper er med frågor som rör sjukfrånvaro, alkoholärende,  konflikter, misskötsel och ansvarsfrågor.

  • Jag erbjuder frågestöd.  När ni tecknar det så innebär det att ni när som helst kan kontakta mig via mejl/telefon/skype.  Ingen fråga är för liten eller stor.  I mina uppdrag kommer jag först att prioriterar de företag som tecknat frågestöd.
  • Jag hjälper er att sortera i vad som är gjort och vad som skall göras.  Vi tillsammans tar fram en plan som systematiskt, steg för steg för processen framåt för bästa och snabbaste resultat .
  • Jag kan även hjälpa till med färdiga rutiner för rehabiliteringsprocesser eller utbilda era chefer i rehabutbildning/ eller arbetsmiljöutbildning.
  • Jag har ett nära samarbete med arbetsrättsjurist, företagshälsovård, läkare och andra aktörer.

Välkommen att kontakta mig

Lagar & Regler

 

Det är många lagar och regler som ska följas och ta hänsyn till i en rehabprocess/misskötsel eller i ett arbetsmiljöproblem.

Finns rutiner och följs de?
Vad är dokumenterat sen tidigare?
Har man haft samtal & uppföljning?
Har man samverkat i arbetsmiljöfrågorna?

Jag hjälper er med att ta reda på vad ni behöver och vad ni saknar i processerna. Efter att ha sammanställt all dokumentation,  så görs en  tydlig och strukturerad plan där fokus blir en hållbar strategi.

Rehabilitering

Ny lag träder kraft 1 juli-2018

Du som arbetsgivare ska ha gjort en rehabiliteringsplan om din medarbetare
förväntas  vara sjuk längre än 60 dagar.

  1. Hur vet man innan 60 dagar har gått att någon kommer fortsätta vara sjuk mer än 60 dagar?  Det kan man förstås inte veta,  just därför rekommenderar jag att man gör en rehabplan så snart man misstänker att sjukskrivningen kan dra ut på tiden.
  2. Vad ska planen innehålla? Att göra en rehabplan är som att göra en grundlig undersökning av medarbetarens arbetsförmåga i relation till ordinarie arbetet.  Den ska innehålla vilka hinder som finns och vilka möjligheter som finns. Den ska tydligt vara kopplat till den nya AFS,en Organisatoriskt och social arbetsmiljö. ( AFS 2015:4)

Jag hjälper dig som närmsta chef /er som bolag att reda ut vad ni ska göra och vilket ansvar du har, men också vilket ansvar du inte har. När ansvarsfrågan väl är klarlagd kan vi upprätta en plan som systematiskt ska få rehabiliteringsprocessen att gå framåt.

Korttidsfrånvaro

Korttidsfrånvaron är den absolut dyraste frånvaron i ett företag. Men här finns massor att göra om man har medarbetare med mycket korttidsfrånvaro.

Jag hjälper dig som närmsta chef /er som bolag att reda ut vad du ska göra och vilket ansvar du har, men också vilket ansvar du inte har. När ansvarsfrågan väl är klarlagd kan vi upprätta en plan som systematiskt ska få korttidsfrånvaron att minska eller försvinna .

Jag har också stor erfarenhet av Företagshälsovårdens arbete och goda kontakter om det skulle behövas sättas in extra insatser.

Full sekretess råder.

 

Kontakta mig

Konsultationen och rådgivningen sker i största möjliga mån över telefon/skype. Vilket innebär att ni kan när som helst kontakta mig och  min ambition är att kunna snabbt svara på era frågor.

Välkommen att kontakta mig

Mobilnr: 072-7001369

Mejl: info@rehabocharbetsmiljokonsult.se

Om mig/referenser

Jag heter Eva M Olofsson och har under 15 års tid arbetat i offentlig verksamhet med rehab och arbetsmiljöfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv. Jag har också de senaste åren givit rådgivning till mindre företag och stöttat enskilda chefer.

Grunden i mitt arbete är min utbildning i rehabiliteringsvetenskap, med inriktning arbetslivsrehabilitering.

2001-2004 Utbildning: rehabiliteringsvetenskap, med inriktning arbetslivsrehabilitering Mitthögskolan, Östersund

2003-2017 Orust kommun: 14 års erfarenhet med HR-frågor, inriktning rehab och arbetsmiljöfrågor, men även arbetat med friskvård, employer branding samt planerat och genomfört arbetsmiljöutbildningar.

2017 Uddevalla kommun: Delprojektledare inom ”Hälsoresan”, arbetat aktivt med tidiga insatser, samverkat med Försäkringskassan och Vårdcentraler samt planerat och genomfört rehabutbildningar.

2018- Uddevalla kommun: Fortsatt arbete med rehab- och arbetsmiljöutbildningar.

Referenser:

Eva är en oerhört skicklig arbetsmiljöspecialist med mycket djup kunskap och lång erfarenhet inom rehabiliteringsområdet. Eva har även mycket goda kunskaper i att arbeta med enskilda individer men har även lång erfarenhet av att arbeta med grupper i olika situationer gällande både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Jag kan varmt rekommendera Eva.
Ann-Katrin Otinder
HR chef 
Orust kommun, 2018-04-02

Om man vill ha god vägledning och stöttning i rehabiliterings- eller arbetsmiljöarbetet, ska man vända sig till Eva. Med sin oerhörda kompetens och erfarenhet stöttar hon dig genom de utmaningar som kan uppstå när man har med personal att göra. Evas fingertoppskänsla, lyhördhet och förmåga att se varje enskilt ärende som unikt är några av hennes styrkor och det som gör att man upplever att man får professionell hjälp och känner sig trygg med Eva. 

Eva har en gedigen erfarenhet av rehabilitering och arbetsmiljö och har förmågan att få andra att lyssna. 

Analyserna är skarpa och levereras på ett konstruktivt och lösnings fokuserat sätt. Att driva utveckling och inte stanna upp i processen är viktiga delar för Eva. 

Jag kan starkt rekommendera Eva om du har frågor som rör rehabilitering och arbetsmiljö eller andra personalfrågor. Du kommer vara i trygga händer och kan vara säkra på att få professionell stöttning av en person med djup och bred kunskap inom området. 

Ann-Louise Joona, HR Specialist på Uddevalla Kommun, 2018-03-30

Eva M är mycket duktig personalutvecklare. Hon är professionell, kunnig och bra på att driva processer. Eva M är målinriktad och tydlig. Det är roligt att arbeta med henne, för då vet man att saker blir gjorda!

Susanne Hofling, rektor för grundskolan , 2014-04-17