Arbetsmiljö

Rehab och Arbetsmiljöutbildning:

Jag erbjuder också utbildningar riktade till chefer/grupper och organisationer som önskar mer kunskaper om rehab -och arbetsmiljöfrågor.

För att utbildningarna ska kunna kopplas direkt till er verksamhet och era dokument, så är dialogen mycket viktigt, därför är maxantal i mina utbildningar 15-20 personer. Har ni inga uppdaterade dokument så kan jag ta fram det ni har behov av, som t.ex en rehabiliteringsplan med checklista som är anpassad utifrån arbetsgivarperspektivet.

  • Hur får vi en bättre arbetsmiljö i företaget?
  • Hur förebygger vi stress och ohälsa?
  • Hur förebygger vi kränkande särbehandling?

Jag kan erbjuda färdiga generella utbildningar, men ser helst att vi i samråd skräddarsyr utifrån era behov och önskemål.