Personalärenden

Komplicerade personalärende

Under mina år som HR specialist har jag stött på  många chefer och företag som har fastnat i svåra  och komplicerade personalärende. Man har vänt ut och in på sig utan att man har kommit särskilt långt i processen. Resultatet har blivit att medarbetarna mår dåligt, chefen mår dåligt och kollegorna mår dåligt. Detta har förödande konsekvenser för alla inblandade såklart och dessutom  har det också som oftast även stora  ekonomiska förlusterna i företaget  som man inte tänker på.

Min ambition är att hjälpa er i svåra personalärende,  i korta och långa  rehabiliteringsprocesser och  ge er en helhetssyn på  att det inte är så krångligt att skapa en god  arbetsmiljö för alla i verksamheten.

Frågorna nedan är några av de frågeställningar som jag fått i mina möten med chefer under åren.

Min Medarbetare

  • Min medarbetare fungerar inte i arbetet, vad kan jag göra?
  • Vi misstänker att vår medarbetare har alkoholproblem, hur hanterar vi det?
  • En av medarbetaren är en energitjuv, kan man göra något?
  • Min medarbetare presterar dåligt.
  • Min medarbetare har mycket sjukfrånvaro, vad kan jag göra?
  • Vad har min medarbetare för ansvar i sin rehabilitering?

Gruppen/arbetsmiljö

  • Det känns som det är konflikter i gruppen, vad kan jag göra?

Tveka inte att kontakta mig för en konsultation. Ingen fråga är för stor eller liten.