Lagar & Regler

 

Det är många lagar och regler som ska följas och ta hänsyn till i en rehabprocess/misskötsel eller i ett arbetsmiljöproblem.

Finns rutiner och följs de?
Vad är dokumenterat sen tidigare?
Har man haft samtal & uppföljning?
Har man samverkat i arbetsmiljöfrågorna?

Jag hjälper er med att ta reda på vad ni behöver och vad ni saknar i processerna. Efter att ha sammanställt all dokumentation,  så görs en  tydlig och strukturerad plan där fokus blir en hållbar strategi.